یخچال و فریزر

2030

2031

2033

2034
ساخته شده در سری جدید به ارمغان می آورد فلسفه فاستر را به محصولات خنک کننده: برتری در عملکرد همراه با قابلیت های بزرگ و توجه دقیق به کوچکترین جزئیات.
جستجو بر اساس نام یا کد محصول
En
فا
Stay Connected With Us
021-88170081-2
l
021-88174409
l
Support@tandis-derakhshan.ir